SẢN PHẨM NỔI BẬT

Phụ kiện sản xuất LSR

Băng Keo 5 Li

80.000 

Phụ kiện vẽ.

Màu Nhũ LC – Bình

120.000 

Các sản phẩm LSR

Địa

370.000 

Lông thú các loại

Cừu Úc – 1/4 Tấm

250.000 
170.000 

Phụ kiện vẽ.

Màu Dạ Quang LC – Bình

110.000 120.000 
75.000 

Sản phẩm bán chạy

Các sản phẩm LSR

Đai Lân

35.000 

Sản phẩm Pin & LED

Led Mắt 10 Li – Cái

5.000 6.000 

Phụ kiện sản xuất LSR

Râu Lân

30.000 35.000 

Phụ kiện sản xuất LSR

Co

5.000 

Phụ kiện sản xuất LSR

Lò Xo Mũi

25.000 

Phụ kiện sản xuất LSR

Rổ Rồng PVC

40.000 

Sản phẩm Pin & LED

Led Trán 8cm – Cái

30.000 
22.000 

Phụ kiện sản xuất LSR

Ròng rọc nhựa

10.000 

Phụ kiện vẽ.

Màu Vẽ

40.000 45.000 

Các sản phẩm LSR

Túi Nilon

55.000 

Phụ kiện sản xuất LSR

Châu PS 4cm – Cặp

30.000 

Phụ kiện vẽ.

Cọ Vẽ Nét – Cây

12.000 

Sản phẩm Pin & LED

Led Trán COB 6cm

30.000 

Sản phẩm Pin & LED

Led Trán COB 9cm

35.000 

Các sản phẩm LSR

Túi Nhựa – Cái

50.000 190.000