Trống & bộ gõ

Chuông Bò

150.000 190.000 

Trống & bộ gõ

Chuông Gió 36 Âm

1.200.000 

Trống & bộ gõ

Cymbal 50cm – Cái

750.000 

Trống & bộ gõ

Da trâu

700.000 

Trống & bộ gõ

Đinh Trống – Kg

135.000 220.000 

Trống & bộ gõ

Dùi

75.000 300.000 

Trống & bộ gõ

Dùi Trống

25.000 600.000 

Trống & bộ gõ

Kệ Trống

1.350.000 

Trống & bộ gõ

Lố Đồng Cổ – Kg

900.000 

Trống & bộ gõ

Lố Đồng Vàng

900.000 

Trống & bộ gõ

Lố Rồng Haiping

1.030.000 

Trống & bộ gõ

Lố Vũ Hán

900.000