Trống & bộ gõ

Chuông Bò

135.000 210.000 

Trống & bộ gõ

Chuông Gió 36 Âm

1.200.000 

Trống & bộ gõ

Cymbal 50cm – Cái

750.000 

Trống & bộ gõ

Da trâu

1.150.000 

Trống & bộ gõ

Đinh Trống – Kg

135.000 220.000 

Trống & bộ gõ

Dùi

75.000 300.000 

Trống & bộ gõ

Dùi Trống

25.000 600.000 

Trống & bộ gõ

Lố Đồng Cổ – Kg

900.000 

Trống & bộ gõ

Lố Đồng Vàng

900.000 

Trống & bộ gõ

Lố Rồng Haiping

550.000 1.030.000 

Trống & bộ gõ

Lố Vũ Hán

900.000 950.000 

Trống & bộ gõ

Tay xách trống – Cái

20.000 70.000