Lông thú các loại

Cừu Mông Cổ

1.800.000 
-8%

Lông thú các loại

Cừu thường

550.000 

Lông thú các loại

Cừu Úc

750.000 

Lông thú các loại

Cừu Úc – 1/4 Tấm

250.000 

Lông thú các loại

Lông Công

7.500 

Lông thú các loại

Lông nhân tạo 10cm – Mét

190.000 

Lông thú các loại

Lông nhân tạo 2cm – Mét

150.000 

Lông thú các loại

Lông Sói

1.600.000 

Lông thú các loại

Lông Sói – 1/2 Tấm

650.000 

Lông thú các loại

Lông Thỏ

90.000 

Lông thú các loại

Lông Trĩ

225.000 700.000